Vad är BNI?

BNI eller ”Business Network International” är ett av världens största företagsnätverk som grundar sig i idén att om man ger ut något så får man något tillbaka inom företagsvärlden. Syftet är att med hjälp av möten som samlar medlemmar ur flera olika branscher öka företagsverksamheten och få in fler kunder genom personliga rekommendationer, eller referrals som heter det på engelska. Medlemmar i BNI får man tillgång och insikt i flera olika branscher samt gemensam hjälp att öka sitt företags inkomster i och med rekommendationerna.

BNI har över 150,000 medlemmar över helViktigt att nätverka för att lyckas med sitt företagande.a världen och lokala liksom större möten anordnas varje år för just syftet att skapa nätverk och diskutera och utbyta idéer inom företagande. Ett medlemskap i BNI är med andra ord inte bara något som används för att skicka rekommendationer fram och tillbaka utan det är även ett sätt att få en bättre förståelse om företagande som koncept samt att ta med sig erfarenheter från andra branscher än ens egen.

Hur du blir medlem
Hur BNI väljer ut medlemmar beror mycket på vilken bransch man kommer från och vad för kompetenser man har. Medlemmar inom samma team får inte ha någon konkurrens vilket i princip betyder att man bara tar in en person per bransch i ett team. Vidare så väger referenser mycket tungt i valet av medlemmar vilket betyder att genomgående granskningar av medlemmar görs innan något beslut tas. Huruvida just ditt yrke tjänar på att nätverka eller inte kan bara du bestämma, men kom ihåg att BNI är där minst lika mycket för individen som det är där för företaget. Det finns mycket att lära sig och det är helt klart mer än bara nätverkande som man tar med sig från mötena med BNI.